fbpx

Tre eksperter svarer: Slik blir fremtiden i helsesektoren

Original article (Norwegian): (http://www.effektivvelferd.no/velferdsteknologi/tre-eksperter-svarer-slik-blir-fremtiden-i-helsesektoren)
Thomas F. Anglero

Innovasjonsdirektør, IBM Norge
«Kunstig intelligens vil kunne gi umiddelbare fordeler til klinikerne ved å tilgjengeliggjøre den nyeste kunnskapen, de nyeste studiene, praksisene, prosedyrene og gjennombruddene.»
1. Hvilke muligheter gir kunstig intelligens/AI for teknologisk utvikling i helsesektoren?

Innen 2020 forventes det at mengden med medisinske data vil bli doblet hver 73. dag. Legene kan rett og slett ikke holde oversikt over de raskt voksende mengdene med tilgjengelig informasjon. Og en stor del av dette vil være medisinske bilder fra blant annet MR, CT, ultralyd- og røntgenundersøkelser. For å håndtere denne utfordringen benytter derfor sykehus i økende grad bildeanalyseverktøy basert på kunstig intelligens.

Watson takler et bredt spekter av de største utfordringene innenfor helsetjenester, inkludert blant annet kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer og legemiddelutvikling. Innenfor onkologi brukes allerede Watson som støtte ved mere enn 200 sykehus i 11 land, og en stor, og en stadig voksende mengde med dokumentasjon støtter bruk av Watson innenfor helsevesenet.

2. Hva vil dette bety for foretak, personell og pasienter?

IBMs forskningsdivisjon, IBM Research, har jobbet med innovasjon knyttet til medisinsk bildebehandling og multimodal analyse i mer enn ti år. For eksempel har IBM Research sammen med eksperter ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i USA publisert forskning som viser at en prototype-app støttet av kunstig intelligens kunne identifisere hudkreft basert på analyse av bilder med opp til 95% nøyaktighet, sammenlignet med 75-84% nøyaktighet av leger som ikke hadde tilgang til AI-teknologi.

IBM Watson er likevel ikke en erstatning for radiologen, men kan heller betraktes som radiologens mest pålitelige assistent. Med IBM Watson reduseres risikoen for menneskelige feil, og ny innsikt på ulike fagfelt blir effektivt tilgjengelig på tvers av sykehus og kliniske miljøer. Watson åpner for formidling av livreddende informasjon til alle umiddelbart.

3. Hvordan skal helsesektoren lykkes med den teknologiske utviklingen?

Helsesektoren vil dra nytte av den teknologiske utviklingen ved raskt å implementere kunstig intelligens på flere områder. Kunstig intelligens vil kunne gi umiddelbare fordeler til klinikerne ved å tilgjengeliggjøre den nyeste kunnskapen, de nyeste studiene, praksisene, prosedyrene og gjennombruddene. Ny teknologi betyr bedre verktøy for helsepersonell!

Like viktig er det at ulike datasett blir gjort tilgjengelig for analyse. Tilgang til data er svært viktig for å kunne oppnå gode resultater innenfor kunstig intelligens. Dette stiller krav om et effektivt samspill mellom lovgivende myndigheter, helseaktører og private leverandører.

Thomas Anglero